Natječaji

DUBROVAČKA 23

Traže se ponude za sanaciju fasade istok

Broj za dostavu ponude: 65/20.
Predstavnik suvlasnika: Srđan Treursić
Rok za dostavljanje ponuda: 9.6.-29.6.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE:  Damir Čečuk, tel. 021/340-295.