Natječaji

POLJIČKA CESTA 19

Traže se ponude za bojanje balkonskih ograda

Broj za dostavu ponude: 75/20.
Predstavnik suvlasnika: Ivan Tomić
Rok za dostavljanje ponuda: 7.7.-24.7.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Josip Katić, tel. 021/340-294.