Natječaji

ODESKA 10

Traže se ponude za sanaciju krovne terase iznad stana Svalina

Broj za dostavu ponude: 81/20.
Predstavnik suvlasnika: Tea Bakota
Rok za dostavljanje ponuda: 25.8.-11.9.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.