Natječaji

POLJIČKA CESTA 28A

Traže se ponude za uslugu čišćenja

Broj za dostavu ponude: 72/21.
Predstavnik suvlasnika: Petar Mikelić
Rok za dostavljanje ponuda: 21.10.-29.10.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Josip Katić, tel. 021/340-294.