Natječaji

HRVATSKE MORNARICE 42

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 75/21.
Predstavnik suvlasnika: Dijana Drlje
Rok za dostavljanje ponuda: 27.10.-12.11.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324