Natječaji

ROOSWELTOVA 36

Traže se ponude za izmjenu pokrova

Broj za dostavu ponude: 92/21.
Predstavnik suvlasnika: Maja Karaman Grbavac
Rok za dostavljanje ponuda: 1.12.-17.12.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.