Natječaji

HRVATSKIH ISELJENIKA 17

Traže se ponude za sanaciju krova

Broj za dostavu ponude: 53/22.
Predstavnik suvlasnika: Maria Šerić
Rok za dostavljanje ponuda: 7.4.-22.4.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.