LIČKA 5

Traže se ponude za bojanje stubišta

Broj za dostavu ponude: 98/19.
Predstavnik suvlasnika: Ante Lerotić, 091-784-4213
Rok za dostavljanje ponuda: 9.5.-24.5.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.