STARČEVIĆEVA 24D

Traže se ponude za sanaciju terase (tpo folija)

Broj za dostavu ponude: 99/19.
Predstavnik suvlasnika: Ante Marović, 095-390-5070
Rok za dostavljanje ponuda: 15.5.-29.5.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.