PRIMOŠTENSKA 14

Traže se ponude za bojanje u stubištu

Broj za dostavu ponude: 100/19.
Predstavnik suvlasnika: Zvonimir Burilović, 095-344-4206
Rok za dostavljanje ponuda: 15.5.-29.5.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.