MAKARSKA 15

Traže se ponude za sanaciju južne fasade

Broj za dostavu ponude: 123/19.
Predstavnik suvlasnika: Milena Pavanić, 098-975-2667
Rok za dostavljanje ponuda: 11.7.-26.7.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.