MAKARSKA 17

Traže se ponude za sanaciju južne fasade

Broj za dostavu ponude: 124/19.
Predstavnik suvlasnika: Josip Katalinić, 095-900-2019
Rok za dostavljanje ponuda: 11.7.-26.7.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.