GETALDIĆEVA 25

Traže se ponude za izmjenu vertikalnog svjetlarnika

Broj za dostavu ponude: 193/19.
Predstavnik suvlasnika: Ivanka Plazibat
Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.-11.12.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.