DOBRILINA 9

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 194/19.
Predstavnik suvlasnika: Mirjana Popadić
Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.-11.12.2019.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.