OSJEČKA 24C

Traže se ponude za izradu projektne dokumentacije termoizolacije sjevernog pročelja

Broj za dostavu ponude: 56/21.
Predstavnik suvlasnika: Ivanica Žugalj
Rok za dostavljanje ponuda: 9.7.-23.7.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.