KAMENITA 97

Traže se ponude za sanaciju pokrova kosog krova

Broj za dostavu ponude: 660-02/28
Predstavnik suvlasnika: Ante Strinić, 098-727-177
Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.-14.12.2018.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.