SMILJANIĆEVA 10B

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 80/22.
Predstavnik suvlasnika: Jakov Šuto
Rok za dostavljanje ponuda: 10.6.-24.6.2022.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.