Natječaji

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 39

Traže se ponude za keramičke radove na skalama i platou ispred ulaza

Broj za dostavu ponude: 11/20.
Predstavnik suvlasnika: Vanja Miletić
Rok za dostavljanje ponuda: 24.1.-7.2.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.