Pristup informacijama

Službenik za informiranje

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br.25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu, ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:
⁃ elektroničke pošte na gornji mail,
⁃ Poštom na adresu: Mike Tripala 6, 21000 Split,
⁃ Osobno putem pisarnice na istu adresu.

U slučaju nepotpunog, ili nerazumljivog zahtjeva, podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva.
Ako to podnositelj ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Stano-uprava d.o.o. omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji  u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta tvrtke, ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

Obavijest o nazočnosti sjednicama Skupštine i Nadzornog odbora

Predsjednik Skupštine odnosno Nadzornog odbora omogućit će nazočnost zainteresiranima sukladno prostornim i tehničkim mogućnostima dvorane u kojoj se održava sjednica. Zainteresirani moraju svoju nazočnost najaviti najmanje tri dana prije održavanja sjednica.

 

Službenik za informiranje:

Željko Dadić
Telefon: 099/311-3239 (radnim danom od 13 do 15 h)
E-mail: zeljko.dadic@stano-uprava.hr

Dokumenti

Poveznice

Obavijesti