Novosti

TIJELA DRUŠTVA: Skupština i Nadzorni odbor

Obaveza javnosti rada znači da predstavnici javnosti imaju pravo prisustvovati sjednici uz prethodnu najavu, ali ne smiju remetiti rad i tijek sjednice, nemaju pravo na sudjelovanje u radu sjednice, sudjelovanje u raspravi ili javno iznošenje svojih stavova i mišljenja za vrijeme trajanja sjednice. U slučaju da predstavnik javnosti onemogućava normalan tijek sjednice potrebno mu je onemogućiti daljnje prisustvovanje toj sjednici, ali tijelo javne vlasti ima pravo unaprijed nekomu onemogućiti (zabraniti) prisustvovanje budućim sjednicama sukladno načelu javnosti i slobodnog pristupa i načelu jednakosti iz članka 6. i 8. Zakona.


Naime, pristup informacijama u smislu Zakona odnosi se na pristup informacijama koje su u posjedu tijela javne vlasti i koje bi bile dostupne bilo kojoj domaćoj i stranoj fizičkoj i pravnoj osobi, te koje nisu vezane uz pojedinačne postupke pokrenute od strane fizičkih ili pravnih osoba.


SKUPŠTINA

U 2019. godini održana jedna sjednica skupštine na kojoj nisu donijete odluke koje se tiču korisnika usluga.


NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor u 2019. godini održao 5 sjednica na kojima nisu donijete odluke koje se tiču korisnika usluga.

 


OBAVIJEST

Sukladno odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i temeljem članka 12. Izjave o osnivanju trgovačkog društva STANO-UPRAVA d.o.o. (potpuni tekst od 04.04.2017. godine) sazivam                                                                    

OSAMNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

STANO – UPRAVA d.o.o.

      za dan 27.04.2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,30 sati.

Skupština Društva će se održati u velikoj vijećnici Gradske uprave GRADA SPLITA, Obala kneza Branimira 17, II kat.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

  1. Potvrđivanje zapisnika sa 17.sjednice Skupštine Društva održane dana 27.12.2019.godine.
  2. Određivanje hitnih mjera sukladno nalogu gradonačelnika Grada Splita postupajući po preporuci Savjeta Gradonačelnika za predlaganje financijsko-gospodarskih mjera uzrokovanih pandemjijom virusa COVID -19 od 08.travnja 2020.godine.
  3. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja Trgovačkog društva Stano-uprava d.o.o. za 2019.godinu i Odluke o rasporedu dobiti Trgovačkog društva Stano-uprava d.o.o. za 2019.godinu.

 

Obaviještavamo suvlasnike da zbog provođenja mjera zaštite od širenja pandemije koronavirusa COVID-19, nije omogućena nazočnost suvlasnika.