Natječaji

MATOŠEVA 40

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 19/20.
Suvlasnik: Mirjana Borčić
Rok za dostavljanje ponuda: 3.2.-17.2.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 021/340-324.
(Troškovnik preuzeti kod referenta)