Natječaji

TRONDHEIMSKA 12

Traže se ponude za sanaciju / hidroizolaciju sjeverne i južne fasade

Broj za dostavu ponude: 21/20.
Predstavnik suvlasnika: Petar Šesnić
Rok za dostavljanje ponuda: 11.2.-26.2.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.