Natječaji

TRG MIHOVILA PAVLINOVIĆA 6

Traži se ponuda za izradu estriha u tavanskom prostoru

Broj za dostavu ponude: 40/20.
Predstavnik suvlasnika: Željko Pavić
Rok za dostavljanje ponuda: 10.3.-25.3.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.