Natječaji

DOMOVINSKOG RATA 28

Traže se ponude za sanaciju fasade istok

Broj za dostavu ponude: 41/20.
Predstavnik suvlasnika: Neno Jurišić
Rok za dostavljanje ponuda: 11.3.-25.3.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.