Natječaji

GAJEVA 10

Traže se ponude za sanaciju krovišta

Broj za dostavu ponude: 66/20.
Predstavnik suvlasnika: Marina Mišura
Rok za dostavljanje ponuda: 9.6.-29.6.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivan Vrvilo, tel. 091/211-9001.