Natječaji

SV. KLARE 10

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 69/20.
Predstavnik suvlasnika: PRINUDNA
Rok za dostavljanje ponuda: 25.6.-14.7.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.