Natječaji

SMILJANIĆEVA 3

Traže se ponude za izradu trotoara s rubnjakom uz sanaciju šahte

Broj za dostavu ponude: 77/20.
Predstavnik suvlasnika: Ljubica Polak
Rok za dostavljanje ponuda: 23.7.-14.8.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.