Natječaji

VUKOVARSKA 5

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 79/20.
Predstavnik suvlasnika: Goran Karačić
Rok za dostavljanje ponuda: 19.8.-4.9.2020.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Matijević, tel. 021/340-607