Natječaji

TOLSTOJEVA 45

Traže se ponude za izmjenu ulaznih vrata i vrata terase

Broj za dostavu ponude: 14/21.
Predstavnik suvlasnika: Alen Šušnjar
Rok za dostavljanje ponuda: 2.2.-19.2.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Matijević, tel. 095/567-2589