Natječaji

SUVAČA 15

Traže se ponude za sanaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 18/21.
Predstavnik suvlasnika: Sanja Marinac
Rok za dostavljanje ponuda: 2.2.-19.2.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Slaven Jažo, tel. 098/783-479