Natječaji

VUKOVARSKA 145

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 20/21.
Predstavnik suvlasnika: Smiljana Lulić
Rok za dostavljanje ponuda: 3.2.-19.2.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.