Natječaji

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 42, 44, 46, 48

Traže se ponude za izradu fasade

Broj za dostavu ponude: 24/21.
Predstavnik suvlasnika: Dražen Kulušić
Rok za dostavljanje ponuda: 1.3.-15.3.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.