Natječaji

TRONDHEIMSKA 29

Traže se ponude za bojanje stubišta

Broj za dostavu ponude: 26/21.
Predstavnik suvlasnika: Milanka Podrug
Rok za dostavljanje ponuda: 1.3.-15.3.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813..