Natječaji

VIŠKA 2

Traže se ponude za izradu južne fasade

Broj za dostavu ponude: 27/21.
Predstavnik suvlasnika: Zrinka Udiljak
Rok za dostavljanje ponuda: 1.3.-15.3.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivo Krivić, tel. 021/340-296.