Natječaji

VINKOVAČKA 11

Traže se ponude za izmjenu ulaznih vrata (alu-pvc)

Broj za dostavu ponude: 28/21.
Predstavnik suvlasnika: Silvana Bonković
Rok za dostavljanje ponuda: 5.3.-22.3.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.