Natječaji

VINKOVAČKA 11

Traže se ponude za izmjenu parlafonskog sustava

(sa šifrarnikom i karticom za 14 stanara)

Broj za dostavu ponude: 29/21.
Predstavnik suvlasnika: Silvana Bonković
Rok za dostavljanje ponuda: 5.3.-22.3.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Josip Kerum, tel. 021/340-706.