Natječaji

BIOKOVSKA 2

Traže se ponude za bojanje u stubištu

Broj za dostavu ponude: 31/21.
Predstavnik suvlasnika: Iskra Zanella
Rok za dostavljanje ponuda: 12.3.-26.3.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Matijević, tel. 095/567-2589