Natječaji

PARAĆEVA 82

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 32/21.
Predstavnik suvlasnika: Alen Andromak
Rok za dostavljanje ponuda: 12.3.-26.3.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.