Natječaji

VRANČIĆEVA 3

Traže se ponude za sanaciju fasade

a) istok i sjever sa toplinskom, jug silikat

b) sve strane samo silikat

Broj za dostavu ponude: 35/21.
Predstavnik suvlasnika: Ljubica Kekez
Rok za dostavljanje ponuda: 15.3.-30.3.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.