Natječaji

KUKULJEVIĆEVA 21

Traže se ponude za sanaciju fasade (ljepilo, mrežica, silikatna žbuka)

Broj za dostavu ponude: 36/21.
Predstavnik suvlasnika: Stipe Ćubelić
Rok za dostavljanje ponuda: 1.4.-15.4.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.