Natječaji

STEPINČEVA 81

Traže se ponude za sanaciju donje terase

Broj za dostavu ponude: 38/21.
Predstavnik suvlasnika: Jadran Gavranić
Rok za dostavljanje ponuda: 2.4.-15.4.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.