Natječaji

KRAJ SV. LUKE 5

Traže se ponude za sanaciju krovišta

Broj za dostavu ponude: 39/21.
Predstavnik suvlasnika: Lovor Lukovac
Rok za dostavljanje ponuda: 2.4.-15.4.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Luka Dotlić, tel. 021/340-290.