Natječaji

KVATERNIKOVA 18

Traže se ponude za sanaciju krovišta prema troškovniki

Broj za dostavu ponude: 45/21.
Predstavnik suvlasnika: Mario Žunić
Rok za dostavljanje ponuda: 3.5.-17.5.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Matijević, tel. 095/567-2589

(Troškovnik preuzeti u Stano-upravi ili kod predstavnika)