Natječaji

VUKOVARSKA 43/1

Traže se ponude za sanaciju krovišta

Broj za dostavu ponude: 46/21.
Predstavnik suvlasnika: Jelena Čulić
Rok za dostavljanje ponuda: 3.5.-17.5.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Matijević, tel. 095/567-2589