Natječaji

OSJEČKA 24C

Traže se ponude za sanaciju sjeverne fasade

(kamena vuna 8 cm)

Broj za dostavu ponude: 47/21.
Predstavnik suvlasnika: Ivanica Žigalj
Rok za dostavljanje ponuda: 13.5.-31.5.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.