Natječaji

VRANČIĆEVA 8

Traže se ponude za bojanje u stubištu

Broj za dostavu ponude: 48/21.
Predstavnik suvlasnika: Nataša Jelaska
Rok za dostavljanje ponuda: 1.6.-15.6.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Ivana Milardović, tel. 021/585-813.