Natječaji

TERZIĆEVA 1

Traže se ponude za sanaciju fasade (za detalje obratiti se referentu)

Broj za dostavu ponude: 50/21.
Predstavnik suvlasnika: Tatjana Vidović
Rok za dostavljanje ponuda: 2.4.-16.6.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: ing. građ. Hrvoje Miljanić, tel. 021/585-815.