Natječaji

NJEGOŠEVA 1A

Traže se ponude za sanaciju terase

Broj za dostavu ponude: 60/21.
Predstavnik suvlasnika: Sandra Koludrović
Rok za dostavljanje ponuda: 1.9.-17.9.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Damir Čečuk, tel. 021/340-295.