Natječaji

VUKOVARSKA 58

Traže se ponude za izmjenu parlafona

Broj za dostavu ponude: 66/21.
Predstavnik suvlasnika: Zoran Grubišić
Rok za dostavljanje ponuda: 4.10.-18.10.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Matijević, tel. 095/567-2589