Natječaji

VINKOVAČKA 41

Traže se ponude za termoizolaciju fasade

Broj za dostavu ponude: 67/21.
Predstavnik suvlasnika: Predrag Dragičević
Rok za dostavljanje ponuda: 6.10.-22.10.2021.g.
Nadzorni referent STANO-UPRAVE: Davor Knezović, tel. 021/340-605.